Menu
 • ÇEVRE DOSTU (YEŞİL BİNA) SERTİFİKASYONU

  LEED “Leadership in Energy and Environmental Design”
  1998 yılından itibaren uygulanmaya başlanan LEED sertifika sistemi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş bir çevre dostu bina sertifikasyon sistemidir.
  LEED sistemi, tasarım sürecinden başlayarak binanın tamamlanmasına kadar devam eden, uzun bir süreçtir. Bu süreçte, birden çok disiplini ilgilendiren konuları kapsamaktadır. LEED sisteminin değişik bina tiplerine uygun, halen yürürlükte ve geliştirilmekte olan değişik kategorileri vardır.
  Bunlar şöyledir;
  • Yeni Binalar (New Construction)
  • Çekirdek ve Kabuk (Core & Shell)
  • İç Mekanlar (Commercial Interiors)
  • Okullar (Schools)
  • Varolan Binalar: Operasyon ve Bakım (Existing Buildings: Operation & Maintenance)
  • Müstakil Evler (Homes )
  • Hastane ve Klinikler (Healthcare)
  • Mağazalar (Retail New Construction / Retail Commercial Interiors)
  • Mahalleler (Neighbourhood Development )


  LEED sistemi binaları aşağıdaki 7 alt başlık altında inceleyip değerlendirir:
  • Sürdürülebilir Arazi
  • Su Verimliliği
  • Enerji ve Atmosfer
  • Malzemeler ve Kaynaklar
  • İç Mekan Yaşam Kalitesi
  • İnovasyon
  • Yerel Önem Sırası

  LEED başlıkları kapsamında:
  • Toplu taşımanın ve alternatif ulaşım sistemlerinin özendirilmesi,
  • Su tasarrufu ve suyun verimli kullanılması için birtakım metotların uygulanması,
  • Tasarımın ve sistem seçiminin enerji verimliliğinin arttırılması yönünde yapılması,
  • İç hava kalitesinin arttırılması ve kontrolü,
  • İnsan sağlığına zararlı uçucu maddelerin, sigara dumanının engellenmesi ve iç ortamdan uzaklaştırılması,
  • Günışığından faydalanma gibi konular değerlendirilir ve puanlanır.


   

 • BULVAR 216 VE LEED SİSTEMİ

  BULVAR 216 olarak, LEED C&S kategorisinde SILVER seviyesinde sertifika kazanmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda birçok çevre ve insan dostu özelliği proje tasarımına ve inşaatına entegre ettik. LEED Sistemi kapsamında BULVAR 216 projemizde uygulanan sürdürülebilir stratejiler ve çözümlerden bazıları şunlardır;

  SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ VE LOKASYON

  • BULVAR 216 projemiz sağlıklı ve ekolojik bir çalışma ve konaklama çevresi oluşturma prensibiyle ele alınmıştır.
  • Karbon emisyonlarının düşürülmesi hedeflenirken, otobüs ve dolmuş duraklarına yakınlığı sayesinde, toplu taşıma kullanımını artırmayı hedefledik.
  • Çalışanlar için korunaklı bisiklet parkları, bina girişlerine yakın mesafelere konumlandırarak karbon emisyonunu düşürmeyi hedefledik.
  • Otoparklarda Düşük Emisyonlu Araçlar için avantajlı park yerleri ayırdık.
  • Çatılarda açık renkli kaplama tipleri tercih edilerek, ısı adası etkisini azaltılmayı hedefledik.

 • SU VERİMLİLİĞİ

  • Verimli su armatürleri ve rezervuarlar kullanılarak su kullanımında %45 tasarruf sağlamayı hedefledik.

 • ENERJİ VERİMLİLİĞİ

  • Bulvar 216’daki enerji harcayan tüm sistemler, LEED tarafından belirtilen uluslararası devreye alma ve test (Commissioning) prosedürlerine uygun olarak denetlenmiştir. Gerek montaj gerek kullanım esnasında hedeflenen performans kriterlerine uygun olarak çalıştıkları denetlenen sistemler bu sayede hem arzu edilen performans ve konfor seviyesini sağlayacak, hem de gereksiz enerji harcamasını ve dolayısıyla operasyonel maliyeti en aza indirecektir.
  Bulvar 216’da kullanılan tüm servis sistemlerinde enerji verimliliğine önem verilmiştir. Verimli aydınlatma armatürleri, yüksek izolasyon değerleri, verimli ısıtma, soğutma cihazları ile de Amerikan enerji verimliliği standardı (Ashrae 90.1) gereklilikleri ön planda tutulmuştur. Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış Bulvar 216’daki bina sistemlerinin enerji sarfiyatları, yapılacak bilgisayarlı enerji modellemesi sonucunda değerlendirilerek olası verimsizlikler daha tasarım aşamasında belirlenerek düzeltilmiş ve enerji verimliliğinde optimum çözümler sağlanmıştır. Bu sayede Bulvar 216 kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin konforundan ödün verilmeden enerji tüketimleri en aza indirilecektir.

  • Bulvar 216’daki her türlü sistemin enerji sarfiyatları enerji analizörleri, kalorimetreler ve bunlara bağlı bina enerji takip sistemi vasıtasıyla gözlemlenecektir. Değişik sistemlerin enerji tüketimleri ayrı ayrı gözlemlenerek, işletme esnasında oluşabilecek sorunlar ve verimsizlikler anında tespit edilebilecektir.
  Bulvar 216’daki soğutma sistemlerinde OZON tabakasına zarar vermeyen, çevre dostu soğutucu akışkanlar tercih edilmiştir.


   

 • MALZEME ve KAYNAKLAR

  Bulvar 216’da kullandığımız tüm inşaat malzemeleri sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanları tercih ettik.
  Bulvar 216’da geri dönüşümlü içerik ve yerel malzeme kullanımına özen gösterdik.

  İÇ MEKAN KALİTESİ VE KULLANICI KONFORU

  • Bulvar 216 inşaatı sırasında kullanılan tüm malzemeler nemden, tozdan ve kirden korunmuş, ve tamamlanan kısımlar detaylı bir şekilde korunarak son kullanıcılara temiz ve sağlıklı bir ortam bırakılması sağlanmıştır.

  • İç mekan termal konfor tasarımı ASHRAE 55 standardına uygun olarak yapılmıştır. 


  • BULVAR 216 projesi tasarımında ve inşaatında LEED SILVER kriterlerine uyum sağlayarak, yapılaşmanın çevreye verdiği olumsuz etkileri önleyecek, karbon emisyonlarını azaltacak şekilde tasarlanmış ve inşaa edilmiştir.